Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag?

Hieronder vindt u veel antwoorden of oplossingen op veelgestelde vragen.

Duranet is continu bezig met het opzetten van een duurzaamheidscollectief in verschillende buurten in Nederland. Deze collectieven worden opgezet door onze deur-aan-deur teams die afspraken inplannen voor onze adviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wat dit voor u inhoudt is dat wij, door de installaties te bundelen, efficiënter met inkoop en installaties kunnen werken. In de buurten waar onze deur-aan-deur teams actief zijn komt u in aanmerking om zonder investering van uw eigen middelen zonnepanelen te installeren. Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze klantenservice om u vrijblijvend te laten informeren wat de voordelen en mogelijkheden zijn voor u.

De productgarantie zit op zowel de zonnepanelen als op de omvormers als ook op de installatiematerialen. En deze garanties worden gewaarborgd door de leverancier. Wij werken alleen met A-kwaliteit producten/leveranciers die kantoor houden in Nederland. Als uw systeem binnen de garantietermijn mankementen vertoont dan kunt u altijd eerst met ons contact opnemen. Wij zullen uw systeem doorlichten en indien nodig komen wij langs zonder het berekenen van voorrijkosten of arbeidsloon. Blijkt dat een onderdeel defect is binnen de garantieperiode dan zullen wij dat kosteloos vervangen.

Daarnaast zijn wij sinds januari 2021aangesloten bij de SGZE, Stichting Garantiefonds Zonne-energie. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit en garantie. Niet alleen uw aanbetaling is hiermee bij SGZE veiliggesteld, maar ook de opvolging van afspraken over fabrieksgarantie worden door de stichting uitgevoerd bij een eventueel faillissement. SGZE staat ook garant voor een geschillenregeling. Stel dat er een geschil ontstaat tussen u en uw zonnepanelenleverancier, dan staat de SGZE u als consument bij.

Duranet is sinds januari 2021 aangesloten bij de SGZE, Stichting Garantiefonds Zonne-energie. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit en garantie. Niet alleen uw aanbetaling is hiermee bij SGZE veiliggesteld maar ook de opvolging van afspraken over fabrieksgarantie worden door de stichting uitgevoerd bij een eventueel faillissement. SGZE staat ook garant voor een geschillenregeling. Stel dat er een geschil ontstaat tussen u en uw zonnepanelenleverancier, dan staat de SGZE u als consument bij.

Duranet vindt het belangrijk om niet alleen te voorzien in uw huidige behoeften, maar ook houden we al rekening met de toekomst. Zo kan er gezinsuitbreiding zijn, maar ook kan het zijn dat de woning verkocht wordt. Wij denken graag mee in hoe uw systeem toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast ontwikkelt de techniek zich in een snel tempo waardoor het continu verbetert. Net zoals Duranet.

Wanneer u zelf zonnestroom gaat opwekken, levert u de energie die u niet gebruikt terug aan het energienet. Hierdoor kun u zichzelf zien als een klein energiebedrijf en dus als ondernemer. En voor ondernemers is het mogelijk om hun btw (21% van de totale kosten van het zonnesysteem) terug te vragen bij de belastingdienst onder de Kleine ondernemersregeling.

Duranet ontzorgt, en dit doen wij onder andere door voor u de btw-teruggave bij de Belastingdienst in te dienen. De Belastingdienst biedt particuliere eigenaren de mogelijkheid om het btw-bedrag op de zonnepanelen terug te vragen. Duranet biedt u als service aan om dit namens u te doen. Om dit voor u in werking te stellen dienen wij wel een aantal documenten na oplevering te ontvangen, maar u zult deze informatie te zijner tijd per mail ontvangen. Omdat ook wij gebonden zijn aan de AVG zult u zelf ook nog wel wat data moeten invullen, maar hierin begeleiden wij u.

Naast de btw die u in eerste instantie betaalt en daarna terugkrijgt, betaalt u ook forfait. Dit is belasting over de stroom die je gaat opwekken. De Belastingdienst heeft vaste forfaits opgesteld. Aan de hand van de hoeveelheid energie (Wattpiek) die u opwekt, ziet u meteen hoeveel u moet afdragen. U betaalt dit bedrag één keer per jaar. Anders dan bij btw is het niet mogelijk om forfait terug te vragen. Het forfaitair bedrag wordt automatisch verrekend met het bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst.

Btw teruggaven die na 1 december worden ingediend en aangemeld bij de belastingdienst onder de Kleine ondernemersregeling gaan pas in op januari van het daaropvolgende jaar. Het te betalen forfait moet dan niet alleen over het jaar van installatie betaald worden, maar ook over het opvolgende jaar.

Wij begeleiden onze klanten met een stappenplan bij het aanvragen van een SVn lening als deze beschikbaar is in hun gemeente. SVn biedt verschillende leningen die consumenten kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren. Zo ook verduurzaming d.m.v. zonnepanelen. In het kort bepaalt uw gemeente of provincie of u in aanmerking komt voor een lening. Dit doen zij aan de hand van de voorwaarden in haar verordening. De SVn voert vervolgens een financiële toets uit om te bepalen of de lening bij u past.

NB: Een consumptieve lening wordt als aflopend krediet gemeld bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een hypothecaire lening niet, deze wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Of een woning geschikt voor zonnepanelen is en hoeveel panelen mogelijk zijn, is iets wat echt per woning door een expert beoordeeld dient te worden. Wel zijn er een aantal criteria waar de woning aan moet voldoen. Zo kunnen we plaatsen op schuine daken met dakpannen, golfplaten, stalen-dak of schuin bitumen/EPDM dak. Ook op vlakke daken of dakkapellen voorzien van bitumen kunnen wij plaatsen. Het dak of dakvlak mag niet noordelijk georiënteerd zijn en er moet over de dag voldoende vrij zijn van schaduw door omgevingsfactoren. Verder dient het dak in goede staat te zijn en in ieder geval in de aankomende 10 jaar onderhoudsvrij te zijn. Wilt u weten of uw dak geschikt is, neem dan contact op met onze klantenservice.

De nieuwste generatie zonnepanelen, zoals die wij plaatsen, zijn in staat om ook gefilterd licht zoals je die krijgt bij bewolking om te zetten in energie. Dus in de uren dat er daglicht is zal het systeem een opbrengst registreren. Uiteraard is de opbrengst hoger bij een strakblauwe hemel met een mooi zonnetje.

De panelen zijn voorzien van een zelfreinigende coating waardoor ze zelf onder normale omstandigheden schoonspoelen. Maar om de garantie te behouden op de panelen dienen deze minimaal eens in de 3 jaar schoongemaakt te worden.Er zijn momenten en situaties dat het raadzaam is om de panelen eerder tussendoor te reinigen. Bijvoorbeeld in de zomer wanneer er weinig neerslag is en er veel vogelontlasting op de panelen kan zitten. Dan kan het zo zijn dat dit op den duur in de panelen brandt. Als u zelf eenvoudig en vooral veilig bij de panelen kunt komen, doordat deze bijvoorbeeld op een plat dak liggen, dan kunt u ze schoonmaken door gedemineraliseerd water aan te schaffen en de panelen schoon te maken met dit water en een spons. Gebruik beslist géén schoonmaakmiddelen en geen borstels of schuursponsjes, deze laten krasjes achter en tasten het zelfreinigend vermogen van de panelen aan. Wanneer u niet bij de panelen kan komen voor de reiniging van de panelen dan kunt u een onderhoudsbedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het reinigen van de panelen.

We horen steeds vaker dat de vogels ook dol zijn op zonnepanelen, met name om eronder te nestelen op schuine daken. Helaas is dit niet wenselijk omdat er door die nesten een stuk vervuiling optreedt en geluidsoverlast. Om dit tegen te gaan kan er gekozen worden om vogelwering onder de panelen te plaatsen. De ‘Birdblokkers’ maken het moeilijker voor de vogels om zich onder de panelen te bewegen en 99% van de vogels kiezen dan voor een andere nestelplaats. Helaas is het voor ons niet mogelijk om hierop garanties te verlenen, omdat het dierlijk gedrag zich soms niet laat voorspellen. Als er vogels nestelen onder uw bestaande panelen dan mogen onze monteurs deze nesten niet verwijderen tijdens het officiële broedseizoen. Natuurlijk kunnen onze monteurs hierna langskomen om de nesten (wanneer deze leeg zijn) te verwijderen en vogelwering aan te brengen. De reden dat wij er niet voor kiezen om standaard vogelwering onder de panelen te plaatsen is dat het echt heel buurtgerelateerd is dat de vogels de panelen als nestmogelijkheid beschouwen. In heel veel buurten is er voldoende andere nestelmogelijkheden en is de vogelwering compleet overbodig.

Dankzij de salderingsregeling is het heel gunstig om stroom te leveren, want u mag die stroom wegstrepen (salderen) tegen de stroom die u afneemt van het energiebedrijf. Tegen hetzelfde tarief. Daar zit wel een maximum aan: als u jaarlijks meer stroom levert dan afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het ‘teveel’ dat u produceert. Deze terugleververgoeding verschilt per energiebedrijf.

De salderingsregeling die wij nu kennen blijft in ieder geval tot begin 2025 van kracht. Er ligt een wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen klaar die voorstelt om de huidige regeling vanaf het jaartal 2025 en in 2026 naar 64 procent salderen te verlagen en daarna jaarlijks stapsgewijs met 9 procent af te bouwen tot 0 procent saldering in 2031. Voor de zonnestroom die eigenaren van zonnepanelen niet mogen salderen, is er een een redelijke vergoeding van 80 procent van het leveringstarief van hun energieleverancier bepaald. Echter is het wetsvoorstel nog zeker niet definitief en zijn er veel geluiden in de markt om dit uit te stellen of anders in te kleden.

Als u zonnepanelen heeft, dan is het u wellicht opgevallen dat er een verschil te zien is tussen de registratie van de zonnepanelen in de online monitoringsportal of de app en wat de slimme meter registreert. In het kort is dit verschil te verklaren aan het directe verbruik in de woning. Overdag, wanneer er instraling is en het systeem opwekt dan zijn er apparaten in de woning die aan of op stand-by staan. Deze verbruiken energie en die energie wordt voordat de meter deze kan registeren meteen gebruikt. Dus de stroom die u direct gebruikt levert u niet terug. En wordt daarom ook niet geregistreerd door de slimme meter. Op dit moment is direct verbruik niet financieel interessanter dan salderen, dit zal wel gaan veranderen als de salderingswetgeving gefaseerd afgebouwd wordt. Dan wordt het financieel interessanter om het direct verbruik in de woning te stimuleren. Wilt u weten over hoe u het directe verbruik in de woning kunt verhogen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met tips en tricks.

Bij een stringomvormer worden de panelen in serie als één schakel aan elkaar gekoppeld, waarbij de serie zo sterk is als zijn zwakste schakel. Bij een omvormer met optimizers worden de panelen parallel en daardoor individueel geregeld. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke opbrengst. Duranet maakt enkel gebruik van de SolarEdge omvormer met optimizers.

Duranet gelooft er in dat ieder een eigen specialisme heeft en door die specialismes te bundelen de kennis vergroot wordt waar iedereen van kan profiteren, in het bijzonder onze klanten. Dit is de reden dat Duranet langdurige en exclusieve partnerschappen aangaat voor onder andere elektrische installaties en het afwikkelen van de btw-teruggave.

Wanneer u tevreden bent over onze werkwijze en ons product, en u ons in uw kennissenkring aanbeveelt zijn wij natuurlijk zeer vereerd. Als uw referent dan ook daadwerkelijk voor ons kiest en de installatie uitgevoerd is dan willen wij u ook een blijk van waardering toesturen in de vorm van € 100,- terug op uw installatie. Zo profiteren wij samen.

Wanneer u gaat verhuizen en de woning overdraagt aan nieuwe bewoners, dan blijft het zonnestroomsysteem vaak op de woning achter. De nieuwe bewoners zullen er evenveel profijt van ondervinden als u en de zonnepanelen zorgen voor waardevermeerdering van de woning. Het systeem dat wij plaatsen met de SolarEdge omvormer kan eenvoudig overgezet worden, met behoud van garanties, op de nieuwe eigenaar. De garantie rust namelijk niet op naam maar op adres. Als de woning van eigenaar wisselt dan ontvangen wij daar graag bericht over van de huidige eigenaar. Dan kunnen wij na de overdracht de nieuwe eigenaar begeleiden in het koppelen van het systeem aan de nieuwe modem en het aanmelden van het systeem in de online monitoringsportal of de app.